آین الرجبیون
قال الله تعالی:الشَّهرُ شَهري و العَبدُ عَبدي و الرَّحمَةُ رَحمَتي فَمَن دَعاني في هذَا الشَّهرِ أجَبتُهُ و مَن سَألَني أعطَيتُهُ:ماه (رجب)، ماه من، بنده، بنده من، و رحمت، رحمت من است؛ هر كه در اين ماه مرا بخواند اجابتش كنم و هر كه حاجت آورَد، عطايش كنم.

روایت ملک داعی

عن النّبي  (صلی الله علیه و آله ):

أنّ الله تعالي نصب في السماء السابعه ملکاً، يقال له الدّاعي.

فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلک الملک کلّ ليلة منه الي الصباح: طوبي للذّاکرين، طوبي للطّائعين؛

يقول الله تعالي:

أنا جليس من جالسني، و مطيع من أطاعني، غافر من استغفرني،

الشهر شهري و العبد عبدي، والرحمه رحمتي، فمن دعاني في هذا الشهر أجبته،

و من سألني أعطيته، و من أستهداني هديته،

و جعلت هذا الشهر حبلاً بيني و بين عبادي، فمن اعتصم به وصل الیّ.

پیامبر (صلی الله علیه و آله ) فرمودند:

همانا خداوند تعالی در آسمان هفتم فرشته‌ای را گماشته است که داعی نامیده می‌شود.

پس هنگامی که ماه رجب داخل شود، آن فرشته هر شب تا صبح ندا می‌دهد که:

خوشا به حال ذاکران، خوشا به حال اطاعت کنندگان.

خداوند تعالی می‌ فرماید :

من همنشین کسی هستم که با من بنشیند، و مطیع آنم که اطاعتم کند،

آمرزنده‌ی کسی هستم که از من طلب بخشش کند.

ماه، ماه ِ من است و بنده، بنده‌ی من، و مهربانی و رحمت از آن من است،

پس هر کس بخواند مرا در این ماه اجابتش کنم، و کسی که بخواهد از من عطایش کنم،

و هر کس از من هدایت جوید، هدایتش می کنم،

این ماه را ریسمانی میان خودم و بندگانم قرار دادم، هر کس بدان چنگ زند به من می‌رسد.

اقبال الاعمال،ج۲، باب۸، اعمال مخصوص ماه رجب و برکات و خیرات آن، فصل۵

 

در روایات منقول از پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) نام هایی برای «رجب » ذکر شده است از جمله آنها «رجب الفرد الاصب » می باشد، زیرا در این ماه رحمت الهی همچون بارانی که از آسمان می آید بر بندگانش فرو می ریزد، همچنین ماه رجب به «شهر الاستغفار» هم معروف است زیرا در این زمان بندگان شایستۀ خداوند با طلب آمرزش و مغفرت از سیئات فاصله می گیرند و به رحمت الهی نزدیک می شوند و در واقع در این جویبار روح و روان خویش را از هرگونه آلودگی منزه ساخته و رذائل و خباثت ها را از قلب خود می زدایند.

 

دسته بندی: