سالروز شهادت شهید چمران
هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی.این هنر مردان خداست.

مقام معظم رهبری مدظله العالی:

در وجود يك چنين آدمى( شهید چمران)، ديگر تضاد بين سنت و مدرنيته حرف مفت است؛ تضاد بين ايمان و علم خنده آور است. اين تضادهاى قلابى و تضادهاى دروغين، ديگر در وجود يك همچنين آدمى بى معنا است. هم علم هست، هم ايمان؛ هم سنت هست، هم تجدد؛ هم نظر هست، هم عمل؛ هم عشق هست، هم عقل.( بیانات در دیدار اعضای بسیجی هیأت علمی دانشگاه‌ها- ۱۳۸۹/۴/۲)

زندگی نامه 

از جوانان شجاع خوشم می آید( خاطره سید حسن نصرالله در ۱۸ سالگی از شهید چمران)

دسته بندی: