عید مبعث
بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند/ سخن از اقرأ و از غار حرا می گویند- حمد حق، مدح رسول دو سرا می گویند/ خلق عالم همه تبریک به ما می گویند

بت و بتخانه همه ذکر خدا می گویند

سخن از اقرأ و از غار حرا می گویند

 

حمد حق، مدح رسول دو سرا می گویند

خلق عالم همه تبریک به ما می گویند

 

حکم توحید به ما و به شما می گویند

همگی با نفس روح فزا می گویند

 

بشریت چه نشستی که مسیحت آمد

حکم توحید به آوای فصیحت آمد

غلامرضا سازگار

دسته بندی: