عنوان:نكات عرفاني سوره نور در تفسير ابن عربي و لطائف الاشارات قشيري

استادراهنما:سرکارخانم طاهره سادات طباطبايي امين

استادمشاور:حجت الاسلام والمسلمین محمد سياه منصوري

محقق:زهرادهدست

چکیده

تنوع و تفاوت روشها و منابع  مورد اعتماد مفسران  درکشف معانی و بیان مراد آیات الهی یعنی  تفسیر آیات منجر به پدید آمدن تفاسیر متفاوت عقلی کلامی روایی، اجتهادی. و..  از صدر اسلام تاکنون شده ­است  در این میان  تفسیر عرفانی یکی از شیوهای تفسیر قرآن است که وجه تمايز آن  از ديگر روش هاى تفسيرى منبع قرار دادن كشف و شهود و به كار بردن زبان اشارت و مصطلحات ويژه­اى است كه تجربه عرفانى آن را اقتضا مى­كند. ازآنجا که بررسی تفاسیر قرآن و بیان  ویژگی­ها و امتیازات هر یک، گامی  مهم   جهت درک صحیح و آشنایی و بهره­مندی از   دیدگاه­ها و دریافت­های متفاوت  مفسران  از آیات این کتاب آسمانی است از این رو در این پایان نامه برآنیم تا با انتخاب  دو تفسیر برجسته عرفانی یعنی  « لطائف الاشارات»  قشیری که از جمله تفاسیر برجسته متقدم است  و نیز« تفسیر ابن عربی» که تحت تأثير مكتب و آثار عرفانى ابن عربى بویژه وحدت وجود شکل گرفته است نکات عرفانی سوره مبارکه نور را بررسی نماییم.

بدین منظور این اثر دارای سه بخش کلی است: بخش نخست به طرح كليات موضوع و مفهوم شناسي اختصاص يافته است؛ در بخش دوم نکات عرفانی سوره مبارکه نور در دو تفسیر مذکور به طور جداگانه بررسی خواهد­ شد  و بخش سوم به مقایسه نکات عرفانی مطرح شده و تفاوتهای  موجود در دو اثر  پرداخته می­شود؛ و نهایتاً به خاتمه ونتیجه ختم می­شود؛ البته متن عربی هر دو تفسیر به صورت پیوست در آخر آمده است.

کلید واژه :  ابن عربی، قشیری، تفسیر، عرفان، افک، نور، ظلمت.