ازدواج حضرت علی ع و زهرا س

یک سو جلال حضرت خیرالنّسای خلق

یک سو جمال واضح خیرالأنام هاست

 

پیوند پاک سوره ی یاسین و کوثر است

آغار انکشاف تمام ظلام هاست

 

تلفیق نهر کوثر و امواج سلسبیل

هنگام باده نوشی و شرب مدام هاست

 

«حبل متین» گوشه ی جلباب فاطمه

خورده گره به پیرهن «لاانفصام» هاست

 

دست علی به دست«فصلِّ لربّک» است

اشراق آسمانی و صبح امام هاست

 

دیگر نیاز تیغ دو دَم منتفی شده است

زیرا که خطبه خطبه فدک در نیام هاست

 

تا «لَم یَکُن لَهُ کُفُوًا» نزد مرتضاست

خاری به چشم شور جمیع لئام هاست

 

باید گدا شویم و یتیم و اسیرشان

وقت نزول مائده های طعام هاست...

 

بر خانه ای که «تُرفَع» و «یُذکَر» نموده «اسم»،

بر خانه ای که رکن و منا و مقام هاست

مجید لشگری


 

♦ معیارهای خواستگار( شوهر) از زبان رسول اکرم ص در بیان فضایل همسری حضرت علی ع

 

♦ اصول و راهبردهای موثر در زندگی مشترک امام علی علیه السّلام و حضرت زهرا علیها السّلام

 

دسته بندی: