9 دی
امام خامنه ای: آنچه که برای ما لازم است، این است که آحاد مردم، مسوولین، غیر مسوولین، بخصوص جوان ها، بخصوص کسانی که سخن و حرفشان تاثیر دارد، احساس مسوولیت حضور در صحنه را از دست ندهند…همه مسوولند… در هر کاری که هستیم، احساس مسوولیت کنیم.

امام خامنه ای: آنچه که برای ما لازم است، این است که آحاد مردم، مسوولین، غیر مسوولین، بخصوص جوان ها، بخصوص کسانی که سخن و حرفشان تاثیر دارد، احساس مسوولیت حضور در صحنه را از دست ندهند. هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم، من مسوولیتی ندارم؛ همه مسوولند. مسوولیت معنایش این نیست که اسلحه ببندیم، بیاییم توی خیابان راه برویم؛ در هر کاری که هستیم، احساس مسوولیت کنیم؛ مسوولیت دفاع از انقلاب و از نظام جمهوری اسلامی؛ یعنی از اسلام، یعنی از حقوق مردم، یعنی از عزت کشور. این، شرط اول: همه باید این احساس مسوولیت را داشته باشیم. و من می‌بینم که این احساس مسوولیت را داریم. این را مردم کشور ثابت کردند، ثابت می کنند؛ حالا یک نمونه‌ واضحش همین ۹ دی بود که اشاره کردند؛ نمونه‌های دیگری هم هست؛ ۲۲ بهمن در پیش است، دهه‌ فجر در پیش است. مردم حضور خودشان را، آمادگی خودشان را، سرزندگی و نشاط خودشان را نشان داده‌اند، باز هم نشان خواهند داد.

(بیانات در دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه ۶ بهمن ۰۶/۱۱/۱۳۸۹)


شعر بصیرت

دیشب ورق زدم صفحات کتاب را خواندم هزار مرتبه این حرف ناب را

« باشم و یا نباشم اگر در میانتان          دست غریبه ها ندهید انقلاب را »

حالا در این زمانه تردید، عده ای گم کرده اند عجیب مسیر صواب را

از بس اسیر وسوسه نفس گشته اند باور نموده اند فریب سراب را

در انعکاس پرتوء خورشید پر فروغ حاشا کنند روشنی آفتاب را

تا اینکه در ادامه بغض یزیدیان رو کرده اند دشمنی بی حساب را

در ازدحام شک و هیاهوی تفرقه از چهره ها زدند کناری نقاب را

روز دهم، به ماتم ارباب کف زدند درخون زدند دیده پیر و شباب را

بدتر از آن، که عده ای از بی بصیرتی دامن زدند آتش این التهاب را

کم کم عتاب رهبری و نعره خواص بیدار کرد مردم رفته به خواب را

تکرار شد جنگ ابابیل و ابرهه دیدن به چشم خویش نزول عذاب را

گیرم که در تلاطم دریای بیکران بازی کنند نقش کف روی آب را

موجی بزرگ آمد و با یک اشاره ای درهم شکست هیبت پوچ حباب را

دست خدا در آمده از آستین یار انداخت دور گردن فتنه طناب را

بگرفت جان تازه و دلگرم گشته است هرکس شنید خطبه فصل الخطاب را

الحق علم به دست علمدار فاطمی ست فهمیده ایم حکمت این انتخاب را

محمود مربوبی

دسته بندی: