کارگاه عملی تبیین نکات ایمنی و اطفای حریق با حضور عوامل آتش نشانی

کارگاه عملی تبیین نکات ایمنی و اجرای اطفاء حریق توسط طلاب، با حضور عوامل اجرایی آتش نشانی شهرری، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار گردید.

دسته بندی: