آغاز امتحانات حوزه های علمیه خواهران

♦ برنامه امتحانات متمرکز سطح۲

♦ برنامه امتحانات متمرکز سطح۳

لازم به ذکر است طلاب سطح۲، جهت دریافت فایل نمونه سوالات امتحانی دروس خویش، می توانند به مسیر ذیل مراجعه نمایند.

نمونه سوالات امتحانی → سطح۲ → منو آموزش

و یا بر روی لینک زیر کلیلک نمایند.

نمونه سوالات امتحانی سطح۲