Displaying 1 - 10 of 33

دفاعیه پایان نامه سطح۳

پایان نامه سطح۳ در رشته« تفسیر و علوم قرآن» با عنوان«روش قرآن در بیان آخرت با رویکرد مخاطب شناسی»، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار گردید.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ رشته فقه و اصول با عنوان" فلسفه واجبات مالی در فقه امامیه"در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع، برگزار می گردد.

کارگاه موضوع یابی تفسیری

کارگاه موضوع یابی تفسیری
کارگاه موضوع یابی تفسیری با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدطاهر اخلاقی، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام، برگزار می گردد.

دفاعیه پایان نامه سطح ۳

دفاعیه پایان نامه سطح ۳
پایان نامه سطح۳ در رشته« تفسیر و علوم قرآن» با عنوان« ویژگی های انسان اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات»، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار گردید.

Pages