Displaying 1 - 10 of 38

سامانه جامع کتابداری

سامانه جامع کتابداری- مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
با توجه به تکمیل روند بارگذاری اطلاعات کتابخانه های حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور در سامانه جامع کتابداری، از این پس طلاب می توانند با مراجعه به این سامانه، درخواست امانت کتاب خویش را ثبت نمایند.

دفاعیه پایان نامه سطح۳

پایان نامه سطح۳ در رشته« تفسیر و علوم قرآن» با عنوان«روش قرآن در بیان آخرت با رویکرد مخاطب شناسی»، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار گردید.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ رشته فقه و اصول با عنوان" فلسفه واجبات مالی در فقه امامیه"در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع، برگزار می گردد.

Pages