Displaying 31 - 40 of 42

جلسه دفاعیه پایان نامه

جلسه دفاعیه پایان نامه
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزارمی گردد.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

کج فهمی های دین، علل و پیامدهای آن از منظر آیات و روایات
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان" کج فهمی های دین، علل و پیامدهای آن از منظر آیات و روایات" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام با کسب درجه عالی برگزار گردید.

دفاعیه پایان نامه سطح۳ تفسیر و علوم قرآنی

 راهکارهای قرآن کریم در مبارزه با انحرافات اخلاقی
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته تفسیر و علوم قرآنی با عنوان" راهکارهای قرآن کریم در مبارزه با انحرافات اخلاقی" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار می گردد.

دفاعیه پایان نامه سطح۳ فقه و اصول

دفاعیه پایان نامه سطح3 حوزوی
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول با عنوان" احکام نواصب در فقه امامیه" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام با کسب درجه عالی برگزار گردید.

ساعات پژوهشی مهارت افزایی پژوهشی طلاب سطح۳

ساعات پژوهشی سطح۳ با حضور استاد خانم دکتر زارعی اقدم در راستای مهارت افزایی پژوهشی طلاب سطح۳( رشته فقه و اصول- تفیر و علوم قرآنی) هر هفته در دو ساعت آموزشی برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳

جلسه دفاعیه پایان نامه سطح3
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ رشته فقه و اصول با عنوان" نهی از منکر زنان به حجاب با رویکرد فقهی" خانم زینب شهریاری فرد برگزار می گردد.

کارگاه توجیهی گام های پژوهشی

کارگاه توجیهی گام های پژوهشی
کارگاه آموزشی و توجیهی گام های آموزشی با حضور اساتید تدریس، مدیریت و معاونت پژوهش سطح۲ با ارائه استاد خانم دکتر صادقی( استاد وزه و دانشگاه و محقق) در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار گردید.

کتابدار برتر کشوری

کتابدار برتر کشوری حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور
کسب رتبه برتر کتابدار کشوری حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور را به کتابدار حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام سرکار خانم حمیدزاده تبریک عرض می نماییم.

پنجاه و پنجمین همایش اعطاء جایزه موقوفه البرز ۹۶

پنجاه و پنجمین همایش اعطاء جایزه موقوفه البرز 96
تنها برگزیده ۵۵ همایش اعطاء جایزه موقوفه البرز از میان طلاب حوزه های علمیه استان تهران: خانم نرگس غفوری- طلبه سطح۳ حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام

Pages