دفاعیه پایان نامه سطح3 حوزوی
جلسه دفاعیه پایان نامه سطح۳ در رشته فقه و اصول با عنوان" احکام نواصب در فقه امامیه" در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام با کسب درجه عالی برگزار گردید.

عنوان:" احکام نواصب در فقه امامیه"

نگارنده: لیلا محبی( طلبه سطح۳- رشته فقه و اصول)

استاد راهنما: حجت السلام و المسلمین احد حسینی

استاد داور: حجت السلام و المسلمین محمدصادق جمشیدی

دسته بندی: