انجمن تخصصی( کمیسیون) تصویب موضوع و طرح تفصیلی در دو رشته تفسیر و علوم قرآنی و فقه و اصول در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار گردید.

این انجمن با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و معاونت پژوهش سطح۳، در دو روز دوشنبه و چهارشنبه، مورخ ۵ و ۷ شهریور ماه به بررسی و تصویب موضوعات پیشنهادی و طرح تفصیلی پایان نامه طلاب سطح ۳ در رشته های مذکور پرداختند.

دسته بندی: