جناب آقای عزیزیان، مدیر عامل مجتمع آموزشی حکمت، در راستای افزایش تعاملات علمی و فرهنگی دو مرکز آموزشی از مرکز آموزش عالی- حوزوی حضرت عبدالعظیم ع- خواهران بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار، که با حضور معاونت محترم امور روحانیون جناب حجت السلام تقدیری، همراه بود، جناب آقای عزیزیان، ضمن بازدید از قسمت های مختلف مدرسه، طی جلسه ای با مدیریت محترم، سرکار خانم میرمؤمنی، بر همکاری هر چه بیشتر این دو واحد آموزشی تأکید داشتند.