ثبتنام بن خرید کتاب31 نمایشگاه کتاب
طلاب تا روز یکشنبه مورخ ۲/ ۲/ ۹۷ فرصت دارند جهت ثبت نام بن های خرید کتاب ۳۱ نمایشگاه کتاب به آدرس bon.tibf.ir مراجعه نمایند.

ثبت نام در سامانه امسال به سه شکل ثبت نام با کارت ملی هوشمند (برای اشخاصی که کارت ملی هوشمند دریافت کرده اند)، ثبت نام به شکل ncf (کارت مجازی) و ثبت نام به صورت بن کارت فیزیکی خواهد بود که نحوه ثبت نام در سایت توضیح داده شده است.

 هر طلبه صرفا یک بار می تواند برای دریافت بن خرید کتاب اقدام نماید و مبلغ موجود در کارت ها یک میلیون ریال است که ۴۰۰ هزار ریال آن به عنوان یارانه کتاب توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۶۰۰ هزار ریال آن توسط شخص دریافت کننده کارت پرداخت می شود.

 بن های خرید کتاب فقط در مدت برگزاری نمایشگاه ( از ۱۲ تا ۲۱ اردیبهشت) اعتبار دارند و از طریق دستگاه های کارتخوان داخل غرفه ناشران قابل استفاده هستند.