آغاز مصاحبه متقاضیان ورودی سال تحصیلی96-97

مصاحبه متقاضیان ورودی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ سطح۲ و ۳حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع در دو نوبت صبح و عصر با حضور مدیریت، معاونت آموزش و کارشناس علمی مصاحبه انجام می گردد.