آموزش word متوسطه و پیشرفته
سومین دوره آموزش word متوسطه و پیشرفته طرح ساعات پژوهشی در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام- خواهران برگزار می گردد.

این دوره با حضور ۲۲ نفر از طلاب ترم دوم سطح۲ و مربی icdl خانم مقدم( طللبه سطح۳- مربی کامپیوتر) با همکاری واحد پژوهش سطح۲ روزهای شنبه و دوشنبه ساعت ۱۴-۱۶ در حال برگزاری است.

در پایان دوره به کارآموزان گواهی پایان دوره نیز اعطا می گردد.

این دوره ها به تقاضای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در طرح سراسری کشوری آموزش icdl1 ,icdl2 به طلاب ترم ۲ و ۳ حوزه های علمیه خواهران برگزار گردیده است.

لازم به ذکر است دو دوره قبل با حضور ۲۰ نفر از طلاب ترم ۲ و ۳ نیز برگزار گردید.

دسته بندی: