حضور طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران، در اجتماع عظیم حوزه و گام دوم روحانیت.

طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران به همراه مدیریت، اساتید و کادر، در اجتماع عظیم« حوزه و گام دوم نقلاب»، مورخ ۵ اسفندماه که در مرقد مطهر امام خمینی ره برگزار گردید، حضور یافتند.