آیا قمه زنی جایز است؟

 

آیات عظام امام خامنه ای، فاضل: باتوجه به اینکه قمه زنی در زمان حاضر به علت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچ گونه توجیه قابل فهم باعث وهن و بدنام شدن مذهب می شود باید از آن خودداری گردد.

آیت الله مکارم شیرازی: عزاداری خامس آل عبا از مهم ترین شعائر دینی و رمز بقای تشیع می باشد ولی بر عزادارن عزیز لازم است از کارهایی که موجب وهن مذهب می گردد و یا آسیبی به بدن آنها وارد می کند، خودداری کنند.

آیت الله نوری همدانی: قمه زنی اشکال دارد.

آیت الله صافی گلپایگانی: اگر ضرر قابل توجهی برای بدن نداشته باشد، در عزای سیدالشهدا مانعی ندارد.

 


کارشناس: زهرا سلگی( کارشناس ارشد فقه و اصول- کارشناس دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی حرم حضرت عبدالعظیم ع)- کارگزوه پاسخگویی به مسائل شرعی

 

 

دسته بندی: