حضرت عبدالعظیم الحسنی ع

المنت و لله که گرفتار تو هستیم

‎عمری ست که در حلقه ی زوار تو هستیم

 

‎این خاک به نام تو نظر کرده ی زهراست

‎ما آبروی خویش بدهکار تو هستیم

 

‎عبدالحسنیم و به خدا روز قیامت

‎ای پور حسن در صف انصار تو هستیم

 

‎پای نمک سفره ی تو گریه نوشتند

‎ما صاحب اشکیم ببین یار تو هستیم

 

‎بوی حرم کرببلا میدهد اینجا

‎با اشک سحر محرم اسرار تو هستیم

 

‎از دولت فرزند حسن عبد حسینیم

‎در صحن تو انگار که بین الحرمینیم

قاسم نعمتی

دسته بندی: