آیت الله بروجردی ره

 

جمعی از علما در محضر آیت الله بروجردی بودند که از فرستادگان پادشاه عربستان به خدمت ایشان رسیدند و هدایایی شامل ۱۵ جلد قرآن کریم، قطعه ای از پرده کعبه، جامه ای فاخر، ساعتی طلا، عصائی مرصع و... به همراه داشتند. ایشان از میان هدایا، پرده کعبه را برداشت و به چشم کشید و فرمود:« بقیه را برگردانید.» آنان گفتند:« پادشاه عربستان( ملک سعود )، وقت ملاقات می خواهد.» فرمود: «فعلاً وقت ملاقات ندارم.» علمای اطراف به آیت الله بروجردی گفتند: «آقا! خوب بود وقت ملاقات می دادید. چرا که چه بسا اگر چنین اجازه ای بدهید، موجب شود که قبور چهار امام که غریبانه در قبرستان بقیع جای دارند، تبدیل به بارگاه شود.» آیت الله بروجردی در پاسخ فرمود:

«علت نپذیرفتن من این است که از عمه ام حضرت معصومه علیها السلام خجالت کشیدم؛ چرا که او وقتی در این شهر به دیدنم می آمد، می بایست ابتدا به زیارت عمه ام فاطمه معصومه علیها السلام می رفت.»

 


منبع: فصل نامه فرهنگ زیارت، ۱۳۹۰: ش ۷: ۵۳