شرح دعای 45 صحیفه سجادیه
شرح دعای وداع با ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام

فرصت خوب رهـایی شد تمام

ماه عشق و آشتی ماه صیــام

 

سـی شب ماه خدا پایان رسید

ماه شــوال المکـرم شد پدید

 

الوداع ای نغمـه های دلپـذیر

الوداع ای افتتــاح و ای مجیر

 

الوداع ادخل علی اهل القبـور

الوداع ای جلوه ی شور و شعور

 

الوداع شبهای تقدیر و قضــا

الوداع محراب و اشـگ مرتضی

سیدرضا راستگو 


شرح دعای ۴۵ صحیفه سجادیه( دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان)

 

متن و ترجمه دعای ۴۵ صحیفه سجادیه

 

♦ شرح آیت الله جوادی آملی بر دعای ۴۵ صحیفه سجادیه

 

♦ شرح آیت الله مصباح یزدی بر دعای ۴۵ صحیفه سجادیه


 

 

الوداع شهر الرمضان با صدای استاد اکبری

 

 

دسته بندی: