وظیفه ی دستگاه قضایی یک وظیفه ی حاکمیتی است که این عبارت است از قضاوت و فصل خصومت و مجازات متخلف از قانون؛ اگر خوب انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم خرسند و خشنود می شوند؛ اگر ناقص و بد انجام گرفت، مردم از دستگاه حاکم ناراحت و نگران و ناخرسند می شوند.
بیانات در دیدار مسئولان و کارکنان قوه‌ی قضائیه‌- ۱۳۹۲/۰۴/۰۵
 

دسته بندی: