در این نمایشگاه که با هدف ایجاد و تقویت انگیزه طلاب در انجام فعالیت های پژوهشی، در هفته پژوهش برگزار گردید، تألیفات اساتید حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران، در دو سطح ۲ و ۳، اعم از پایان نامه ها و کتاب های چاپ شده به نمایش گذاشته شد.
دسته بندی: