خوش آن که ماه رجب، طالب رضای تو شد/ خوش آن که معتکفِ بیت با صفای تو شد- خوش آن که نیمه ی ماه رجب، به خانه ی توست/ خوش آن که لایق مهمانی و عطای تو شد

خوش آن که ماه رجب، طالب رضای تو شد
خوش آن که معتکفِ بیت با صفای تو شد

خوش آن که از دل و جان، رو نمود سوی خدا
خوش آن که از سرِ صدق و صفا گدای تو شد

خوش آن که در مَه پُر فیض و پُر بهای رجب
مقیمِ مسجد و محرابِ جان فزای تو شد

خوش آن که صدق و صفا زیورش بود همه عمر
خوش آن که همچو «علی» عبد با حیای تو شد

خوش آن که نیمه ی ماه رجب، به خانه ی توست
خوش آن که لایق مهمانی و عطای تو شد

خوش آن که صوم و صلاة و عبادتش مقبول
خوش آن که بنده ی شایسته ای برای تو شد
مهدی میثمی

دسته بندی: