شهید بهشتی
غسل شهادت کرد و با شبنم اذان گفت/ بعد از نماز صبح ، ذکر آسمان گفت- بوسید روی لاله را هنگام رفتن/ در گوش لاله‌ راز ، رازی جاودان گفت

شهید سید محمد حسینی بهشتی در خانواده روحانیت در اصفهان متولد شد. وی در سال ۱۳۲۱ وارد حوزه علمیه گشت و در فاصله سال‏های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸، دوره دکترای فلسفه الهیات را گذراند. ایشان در آذرماه ۱۳۵۷ به فرمان امام خمینی ‏ شورای انقلاب را تشکیل داد و در تدوین قانون اساسی نقش داشتند. سرانجام این عالِم متعد و با شهامت، در حادثه هفتم تیرماه ۱۳۶۰ و بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامیدر هفتم تیر به همراه ۷۲ نفر از یارانش به شهادت رسید.

 

♦ زندگی نامه

♦ بیانات رهبر انقلاب درباره شهید بهشتی و حادثه هفتم تیر

 

دسته بندی: