تعامل طلاب با واحد پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

طلاب گرامی می توانند از این پس، سؤال، پیشنهاد و انتقاد خود را در رابطه با پایان نامه، تحقیق پایانی، مقالات پایانی و برنامه مهارت آموزی پژوهشگری، به پست الکترونیک واحد پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، به نشانی ذیل ارسال نمایند:

pazhooheshtollab@whc.ir