زمان جلسه دفاعیه با موضوع شیوه های تشویق دختران به حجاب از منظر روانشناسی اسلامی"و " مدیریت افکار فردی از منظر اسلام" تغییر یافت.

۱- موضوع: شیوه های تشویق دختران به حجاب از منظر روانشناسی اسلامی

مولف: اکرم اصلان بیگی( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: سرکار خانم صائمی

استاد داور: سرکارخانم دکتر شاکری

زمان: سه شنبه- مورخ: ۲/۵/۹۷- ساعت: ۱۴:۳۰

۲- موضوع: مدیریت افکار فردی از منظر اسلام

مولف: صغرا سلطانی نسب( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: سرکار خانم صائمی

استاد داور: سرکارخانم دکتر شاکری

زمان: دو شنبه- مورخ: ۸/۵/۹۷- ساعت: ۱۳:۳۰


مکان: ساختمان سطح۲

لازم به ذکر است حضور طلاب بلا مانع می باشد.

دسته بندی: