توجیه آیین نامه جدید پژوهشی - حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع. خواهران
جلسه اساتید راهنمای تحقیق پایانی سطح۲ حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در حضور مدیریت حوزه علمیه و مسئول واحد پژوهش سطح ۲ دوشنبه مورخ ۳۰ بهمن در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام برگزار گردید.

این جلسه با هدف توجیه آیین نامه جدید پژوهشی و با حضور ۱۰ تن از اساتید راهنما برگزار گشت.

دسته بندی: