دومین دوره مسابقات ورزشی جام طلوع فجر طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام- خواهران
دومین دوره مسابقات ورزشی جام طلوع فجر طلاب حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام- خواهران

جهت ثبتنام به واحد فرهنگی مراجعه نمایید.