عنوان اثر

سال دفاع

نام و نام خانوادگی طلبه

نام و نام خانوادگی استاد راهنما

نام و نام خانوادگی استاد داور

واژگان کلیدی

جایگاه حیا در اسلام وادیان و آثار فردی و اجتماعی آن

۱۳۸۷

 

کبری ملکی سهل آباد

محمدتقدیری

طوبی شاکری

حیاء، عفت، حجاب،  آثار فردی و اجتماعی

چکــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

این تحقیق تحت عنوان جایگاه فردی و اجتماعی حیا در اسلام و ادیان دیگر به مطالبی در مورد ارزش این مقولۀ کلیدی و آثار فردی و اجتماعی آن می‏پردازد.در تعالیم دین اسلام حیطه‏های مختلفی چون اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... به چشم می‏خورد و به فضایل اخلاقی چون صداقت، گذشت، حیا، عفت، حجاب، ..... اشاره دارد که در میان این مصادیق، حیا به عنوان یکی از بازرترین فضیلت‏های اخلاقی مد نظر است که در رابطه با آن می‏توان در مسائل و ابعاد مختلفی چون علل افول، آثار و ابعاد و... به بحث و بررسی پرداخت امّا آنچه این تحقیق بدان پرداخته است جایگاه حیا در حیطه فردی و اجتماعی در اسلام و دیگر ادیان می‏باشد. عصر حاضر، دنیای از بین رفتن معنویت و انسانیت، و تلاش بی قید‏‏وبند برای کسب منفعت بیشتر و اعمال زور و قدرت است امّا کشورهای استعمارگر در این برهه از زمان، برای چپاول ملل ضعیف، و در حقیقت برای استثمار دنیا، دیگر دنبال پایگاه نظامی نیستند بلکه از طریق تهاجم فرهنگی وارد می‏شوند و حتی پایگاه نظامی را هم برای چپاول و دگردیسی فرهنگی در نظر می‏گیرند و آنچه مورد توجّه است این می‏باشد که این مستعمران تنها از یک شیوه آن هم از بین بردن گوهر حیاء و عفت و گسترش بی‏حجابی و بی‏بندوباری و فساد، ملّت‏های جهان را زیر یوغ بندگی خود در می‏آورند. با شناخت گسترۀ حیاء و رعایت آن به‏طور صحیح، توسط همه افراد و نهادهای اجتماعی می‏توان این فضیلت بزرگ را بر جامعه حاکم نموده و نسلی سالم و با حیاء را تربیت کرد بنابراین، به واسطۀ عرضۀ الگوهای حیا گام بزرگ در جهت غنی سازی فرهنگ اسلامی برداشته شود و ماهیت مبتذل فرهنگ غرب، آشکار گردد. زیرا تنها بدین وسیله، راه‏های نفوذ تهاجم فرهنگی سدّ می‏شود، زمینه برای سلامت، و امنیت جوامع بشری فراهم گشته و مسیر پیشرفت و ترقّی ملّت‏های جهان، هموار می گردد.