جهت مشاهده جدول مشخصات دروس عمومی( پنج ساله)- نیمسال دوم ۹۷- ۹۸، بر روی لینک ذیل کلیلک نمایید.