دلایل سوگند خوردن به انجیر و زیتون در قرآن کریم

 

 

خداوند در قرآن کریم ، بیش از صد بار سوگند یادکرده است ؛ و این سوگندها یا برای بیان اهمیت اموری است که به آنها قسم یاد شده است ؛ و یا برای بیان واقعیت داشتن و اثبات اموری که انسان ها درباره آنها تردید داشته و یا منکر آن هستند ؛ و یا برای متوجه ساختن انسان به منافع نعمت هایی که در عالم خلقت وجود دارند. در میان تمام این سوگندها ، تنها سوگند به « تین و زیتون » است که اشاره مستقیم و صریح به تغذیه انسان دارد. برای این سوگند ، دلایل و تفاسیر بسیاری مطرح شده است ؛ اما در این مقاله بر آن هستیم تا بعد اعجاز پزشکی قرآن در انتخاب این دو میوه برای " مقسم علیه " واقع شدن را بررسی نماییم . صدالبته ، با توجه به محدودیت دانش بشر در برابر علم خداوند ، تمام یافته هایی که ارائه خواهیم کرد ، تنها بخش کوچکی از معجزه قرآن را نمایش می دهد.

 

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

دسته بندی: