حکم عدّه‌ی طلاق زنان بدون رحم

 

 

موضوع پژوهش حاضر «حکم عدّه‌ی طلاق در زنان بدون رحم» است. با توجه به منتفی بودن احتمال بارداری در زنان بدون رحم و به‌تبع آن انتفاء اختلاط میاه در صورت ازدواج زن بعد از طلاق، این مسئله مطرح است که آیا نگه‌داشتن عدّه بر چنین زنی نیز واجب است یا خیر. درواقع سوال ناشی از این مسئله است که ملاک وجوب عدّه چیست؛ لذا این پژوهش با تأمل در آیات و روایات و منابع فقهی، به تبیین ملاک وجوب عدّه و نقش تعلیلی حفظ انساب و جلوگیری از اختلاط میاه در وجوب عدّه پرداخته است. آنچه حاصل شد این بود که آیات و روایات مشیر به نقش عدّه در حفظ انساب است؛ اما حفظ انساب ملاک و علت تامه‌ی وجوب عدّه نیست؛ لذا نمی‌توان به‌صرف منتفی بودن احتمال بارداری زن بدون رحم، به عدم وجوب عدّه حکم کرد.

 

جهت مطالعه و دریافت فایل pdf مقاله، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

 

 

دسته بندی: