رابطه نشوز زنان با تمکین در فقه اسلامی

 

 

ازدواج ، حقوق و تکالیفی را برای همسران به وجود می‌آورد که سرپیچی هر یک از انجام آن تکالیف و ادای حقوق دیگری نشوز نامیده می‌شود. نشوز زن عصیان و سرباز زدن او از اطاعت شوهر تعریف شده است . یکی از وظایف زن در مقابل همسر تمکین می باشد که  در مبحث نشوز ،عدم تمکین خاص ( ارضاء  نیاز جنسی همسر ) مد نظر می باشد . در قرآن کریم هم در آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء به مساله نشوز زنان پرداخته شده است و سه راهکار وعظ ،هجر و ضرب برای اصلاح نشوز بیان شده است .برای نشوز امارات و نشانه هایی مانند تغيير حالت از كلام نرم به درشت سخني؛ از خوشرويي به ترش‌رويي؛ و از نشاط به سردي در حالي كه پيش‌تر اين گونه نبوده است؛ پاسخ ندادن به شوهر وقتي او را صدا زده و به سوي خود فرا مي‌خواند؛  استقبال نكردن از شوهر، در حالي كه پيش‌تر اين كار را مي‌كرده است وجود دارد .بروز نشانه های نشوز ،خوف از نشوز را بدنبال دارد  و  طبق نظر مشهور که مطابق با آیه ۳۴ سوره نساء است  باظهور امارات نشوز  از جانب زن با  "وعظ و هجر "اقدام به اصلاح رفتار می شود و تنها با فعلیت یافتن نشوز بایدبرای اصلاح آن به "ضرب "اقدام کرد  ؛البته  در این موضوع بین علماءاختلاف وجود دارد واقوال مختلفی در این زمینه وجود دارد  .نشوز زنان پیامدهایی چون از بین رفتن حق نفقه وحق قسم برای زنان بدنبال دارد.ضرورت پرداختن به این موضوع کاملا محسوس است ؛ از آنجا یی که پدیدة نشوز زوجه آثار زیان‌باری را متوجه خانواده کرده و پایه‌های آن را متزلزل می‌سازد، متون دینی راهکارهای متعددی جهت پیش‌گیری و کاهش آسیب‌های مخرّب آن توصیه کرده‌اند.مطالب این نوشتار به صورت کتابخانه ای و با هدف آگاهی خوانندگان و بیان مسائل بصورت علمی جمع آوری شده است.

 

جهت مطالعه و دریافت فایل pdf مقاله، بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

 

 

 

دسته بندی: