عوامل آرامش از ديدگاه قرآن

اضطراب و نگراني، يکي از رايج‌ترين بيماري‌هاي عصر حاضر شمرده مي‌شود که از رهگذر آن، خسارت‌هاي بسياري دامن‌گیر بشر شده است. از سوي ديگر قرآن، نسخه شفابخشي است که مي‌تواند بسياري از آلام بشري را التيام بخشد. در اين تحقيق به دنبال بيان عوامل مؤثر در ايجاد آرامش از ديدگاه قرآن هستيم و از شيوه تطبيقي بين استنباط از قرآن و روانشناسي علمي در حد ممکن پرهيز شده است. تحقيق حاضر به روش کتابخانه‌اي و با توصيف و تحليل مباحث انجام شده است. در اين مباحث به بررسي عوامل شناختي، عاطفي، رفتاري، طبيعي و امکانات مادي تسکين و آرامش روان از منظر قرآن کريم پرداخته شده است. سير و بررسي جامع و دقيق در آيات قرآن نشان مي‌دهد که عمل به آموزه‌هاي ديني و قرآني مي‌تواند موجب حفظ، ارتقاء سلامت رواني، کاهش و درمان اضطراب در انسان شود به‌گونه‌ای که قرآن کريم در ميان امواج پرتلاطم اضطراب و نگراني‌ها، ياد و نام خدا را آرامش دهنده و شفابخش روان، روح و قلب آدمي مي‌داند.

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دسته بندی: