بررسی صفات محبوبین در قرآن و خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه

این مقاله شامل شرحی از صفاتی که خداوند برای محبوبین در قرآن ذکر کرده است، می‌باشد که با نگاهی اجمالی توصیفاتی از این خصوصیات را در اینجا بیان می‌داریم و سپس بر آنیم که امام زمانj را به‌عنوان مصداق اتم آن معرفی نماییم. اولین صفتی که با آن رو به رو می‌شویم صفت محسنین است که این واژه در پنج آیه ذکر شده که یکی از معانی آن، اعتدال و میانه روی است. دومین آن‌ها تواب و متطهر می‌باشد که این دو ویژگی، در آیه ۲۲۲ بقره در کنار یکدیگر به‌صورت لازم و ملزوم آمده‌اند. متقین، سومین صفتی است که خداوند برای محبوبین خود ذکر فرموده است، بدین شرح که صفت متقی که در سه آیه از آیات شریفه قرآن ذکر شده، معنایی وسیع در کلام مولا، در خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه دارد که برخی از این معانی در معنای آیه هم یادآوری شده است که مجال توصیف در اینجا را ندارد. دیگری صابرین می‌باشد که یکی از معانی این صفت، استقامت در برابر دشمنان اسلام و مسلمین است. متوکلین را نیز به کسی می‌گویند که بعد از تصمیم گیری و تلاش در امور، تمام نتایج را به خدا می‌سپارد. اما مقسطین! که مطمئناً فردی که این چنین همه امور زندگی‌اش را معطوف به خداوند می‌داند در تمامی زمینه‌ها، عدل و انصاف را نیز رعایت می‌نماید. و در آخر هم مطهرین هستند که معنای این واژه را در بحث روایتی بهتر می‌توان شناخت.

جهت مطالعه و دریافت فایل PDF مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دسته بندی: