واکاوی شیوه های روشنگرانه علمی، اجتماعی و خانوادگی بانو مجتهد امین و شهیده بنت‎الهدی صدر

نقش زنان درابعاد گوناگون علمی، اجتماعي، فرهنگي وسياسي تاريخ شيعه، بعنوان ادامه دهنده و تجلي اسلام راستين،اهمیت ویژه ای دارد. آنان با الهام از آموزه هاي مذهبي وفرهنگي شيعه، و با توجه به جايگاه تعيين كننده خود در: تربيت افراد، تثبيت، تعميق علوم اسلامی واشاعه فرهنگ اسلامی تأثير گذار بوده، و دربرخي مراحل سرنوشت ساز شدند. این پژوهش با روش تاریخی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای، درصدد واکاوی شیوه های روشنگرانه بانومجتهد امین وشهیده بنت‎الهدی صدر، است. دوران حیات آنان، که هم زمان با حکومت قاجار و پهلوی درایران، و رژیم بعث درعراق بود، شواهد متعددي از فعاليت مثبت این دوبانوی عالمه و شجاع، درعرصه های گوناگون روشنگری از جمله: علمی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، تالیف کتب و مقالات، سخنرانی، و... وجو دارد. اگرچه این دو بانوی شیعه، ازجمله افراد صاحب سبکی بودند که نگرش مدنظر اسلام، به توانایی بانوان درجوامع آن روز را بنیانگذاری کرده و منجر به انقلاب عظیم درجوامع اسلامی شدند؛ اما آنچه از تلاش روشنگرانه هریک از این بزرگواران بارز است آنکه، ایشان طبق آموزه های شیعه، به دنبال بستر سازی جهت آماده کردن شرایط تشکیل حکومت دینی، بودند؛ لذا بانو امین در زمانی که هیچ ارزشی برای زنان و فعالیت های آنان، در جوامع آن روزگار قائل نبودند، به صورت غیرمستقیم و زیر ساختی، اولین گامهای اثرگذاری بانوان درعرصه های گوناگون را برداشت؛ درحالی که شهیده بنت الهدی صدر با جهادی مستقیم، قدم های تحول گرایانه و روشنگرانه ای در این راه برداشت و تاثیرگذار گشت.

جهت مشاهده و دریافت فایل pdf مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

دسته بندی: