مناصب اجرایی و ولایی زنان در فقه

  یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسئله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب اجرایی و ولایی است. در مباحث فقهی به این مهم کمتر پرداخته شده و بحث مستقلی تحت عنوان ولایت زن یا تصدی زنان مطرح نشده است ولی با بررسی بارزترین مصداق ولایت یعنی قضاوت  مشخص می‏شود که دلایل اختصاصی به قضاوت ندارد و هر گونه اعمال ولایی را شامل می‏شود. این مقاله با بررسی موضوع قضاوت ،آیات و احادیث و دلایل دیگر مورد استناد عدم جواز قضاوت زنان را مورد نقد و بررسی قرار داده است .نتیجه بررسی بر این مطلب دلالت دارد که نه آیات و نه روایات و نه دلایل دیگر به طور قطع به عدم جواز قضاوت زنان دلالت دارد.اما با بررسی این دلایل به مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در ضمن و همراه با مردان رسید.

جهت مشاهده و دریافت فایل pdf مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

دسته بندی: