بررسی برنامه نظام بین المللی سلطه بر نسل کشی نرم در خانواده با تأکید بر آیات

  نظام سلطه و استعمار با برنامه هایی از قبیل جنگ به اجرای کاهش جمعیت در کشورها پرداخت؛ اما به دلیل پر هزینه بودن جنگ، به روش های دیگری برای این هدف متوسل گردید. در رأس این دشمنان، یهود بوده که با برنامه ریزی دقیق، سعی بر تحقق این مسأله دارد. قرآن کریم در کلام خود به دشمنی یهود اشاره نموده و مردم را در توجه به این دشمنی ها ترغیب کرده است. از نظر قرآن دشمنی در نسل و تغذیه جوامع بوده واین دشمنی را بزرگترین دشمنی می داند که با عنوان الد الخصام از آن یاد کرده است. آشنائی با اهداف و شیو ه های نظام بین المللی سلطه، برای مقابله با اهداف آنان و به کاربردن راهکارهای مناسب جهت خنثی نمودن توطئه ایشان ضرورت دارد. مهمترین شیوه های مورد استفاده نظام سلطه، استفاده از رسانه جهت تبلیغات، تغییر نگرش زنان، تغییر مواد غذائی جهت عقیم سازی است که برای رسیدن به این هدف سرمایه های کلانی را خرج نموده است. این مقاله می کوشد تا به بررسی این شیو های خصمانه که منجر به نسل کشی می گردد، بپردازد.

جهت مشاهده و دریافت فایل pdf مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

دسته بندی: