تبیین و نقد آراء اَمینه ودود در حیطه تاریخی نگری قرآن و تأثیر آن بر موضوع زنان

در قرآن کریم مفاهیم بسیار زیادی وجود دارد که نیازمند تفسیر است، ازاین‌رو مفسران اقدام به تفسیر نموده‌اند؛ درعین‌حال به‌طورکلی تأثیر توجه به تاریخی نگری حاکی از آن است که هدف پژوهشگران در این امر به‌نوعی در راستای نشان دادن مردسالاری پیدا و پنهانی است که در این متون انجام‌شده است؛ این پژوهش‌ها منجر به اثبات استمرار فرودستی زنان در جامعه می‌شود؛ گرچه ظاهر برخی از آیات نیز چنین برداشتی را تقویت می‌کند اما با توجه به عدالت خداوند بین مردان و زنان چنین رویکردی را قابل نقد و بررسی می‌نماید که در حد توان به بررسی دیدگاه یکی از این پژوهشگران به نام آمنه ودود خواهیم پرداخت.

بااین‌حال، پرسش از کاربرد روش تاریخی نگری از نگاه آمنه ودود و واکاوی اثر آن بر تفسیر آیات جنسیتی توسط ایشان سؤال اصلی این پژوهش است؛ به این نحو که علاوه بر شرح بافتمندی تاریخی در این دیدگاه که روش مطالعاتی ایشان به سبک تاریخ نگری (برون دینی) برخلاف روش دانشمندان ما به سبک وحیانی-کلامی (درون دینی) است؛ خواهیم پرداخت که چگونه منجر به تغییر نگرش افراد نسبت به بطون قرآن خواهد شد. بـا توجه به نتایج این پژوهش که به‌صورت توصیفی تحلیلی و بامطالعه نمونه‌هایی از آیات جنسیتی انجـام گرفـت؛ مشخص شد که اولاً انگیزه نزول قرآن تاریخی نیست، ثانیاً بيان سبب‌ نـزول‌ يا‌ مصداقي خاص محدودکننده معناي آيه نيست. افزون بر اين، نبايد فراموش کرد که تفسير يک مـفسر‌ رأي و نظر تمام مفسران به شــمار نمی‌رود.

جهت مشاهده و دریافت فایل pdf مقاله بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

دسته بندی: