جدیدترین مقالات
گزارش تحلیلی از حواشی انتقادی تفسیر کشاف زمخشری

تفسیر «الکشاف» زمخشری، از مهم‌ترین تفاسیر اجتهادی، ادبی و بلاغی است. زمخشری با نگاه عقلی به تبیین آیات پرداخته و اگر جایی از آیه ظاهراً با عقل در تضاد باشد، حمل بر مجاز کرده است. از همین روست که الکشاف از منظر عده‌ای به «تفسیر به رأی» مشهور شده و در ردیف تفاسیر اجتهادی قرار گرفته است. اهل سنت و اشاعره در کتاب‌هایشان حواشی انتقادی تند و غیرمنصفانه‌ای نسبت به تفسیر زمخشری و مذهب او نگاشته‌اند؛ ازجمله دکتر محمدحسین ذهبی در عصر معاصر که در کتاب «التفسیر و المفسرون» خود، نسبت‌های ناروایی را بیان کرده است. این نوشتار بر آن است تا گزارش تحلیلی از این حواشی را بیان نموده و نقد و بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها: گزارش تحلیلی / حواشی انتقادی / الکشاف / زمخشری / رویکرد معتزله

دکتر محمد اسعدی

آمنه طیبی

منبع: نشریه علمی- تخصصی حوزه علمیه حضرت عبداالعظیم ع - خواهران" سَلمی"

جهت دریافت فایل مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

گزارش تحلیلی از حواشی انتقادی تفسیر کشاف زمخشری

دسته بندی: