گزارش تحلیلی مفاتیح الغیب صدرالمتألهین
گزارش تحلیلی مفاتیح الغیب صدرالمتألهین

در ساختار کتاب مفاتیح الغیب، نویسنده به تطبیق فلسفه و عرفان و قرآن پرداخته است که مشتمل بر یک خطبه و بیست مفتاح است که برخی از این مفاتیح، شامل چندین فاتحه و بعضی، دارای چندین مشهد و پاره‌ای، حاوی چندین فصل و دسته‌ای، واجد چندین باب و بعضی، مشتمل بر چندین لمعه و تعدادی، شامل چندین اشراق است. در چهار مفتاح اول این کتاب مسائل مربوط به اسرار حکمت‌آمیز قرآن، اهداف الهی در قرآن، ماهیت علم، مکاشفه و الهامات و وساوس و علل آن‌ها سخن به میان آمده و فواتحی در ذیل هر یک بیان‌شده است. در پنج مفتاح دوم به بحث توحید در اقسام چهارگانه توحید در ربوبیت، ذات، صفات و افعال اشاره می‌گردد. مفتاح سیزدهم و مفتاح چهاردهم در اثبات عالم روحانی و جایگاه نفوس بشری است که دارای هشت مشهد است و عناوین این مشاهد با تکیه بر مباحث فلسفی بر دلائل وجود مفارقات نوری وارد شده و در چگونگی سلوک بنده به‌سوی خداوند سبحان در شش مشهد بحث می‌کند که در تعریف مقام نبوت و آنکه آن جز به‌واسطه موهبت و بخشش ربانی به دست نمی‌آید را نگاشته و باطن نبوت (ولایت) و ظاهر نبوت (شریعت) بدین‌صورت توضیح داده است. انسان‌شناسی و معاد در مفتاح پانزدهم تا مفتاح نوزدهم بیان شده و در مفتاح بیستم مسائلی اندک در باب اخلاق تدوین گردیده است. که با توجه به موضوعات مطروحه، موضوع کتاب از علوم قرآنی خارج می‌گردد و در ذیل تفسیر موضوعی جای می‌گیرد.

جهت مطالعه و دریافت مقاله بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

دسته بندی: