دفاعیه تحقیق پایانی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی طلاب سطح۲ در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع برگزار می گردد.

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی ۴ تن از طلاب سطح۲ به قرار ذیل برگزار می گردد.

موضوع:" علل و آسیب های گرایش به کم فرزندی"

خانم فاطمه حبیبی پیره گلین( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم اعظم عباسی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: شنبه، مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷- ساعت: ۱۳:۳۰


موضوع:" مقایسه روش تبلیغی پیامبر(ص) و امام صادق(ع)"

خانم اسماء توتیان( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم زهره صائمی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: شنبه، مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷- ساعت: ۱۴


موضوع:" مسئله فلسطین از دیدگاه امام خمینی (ره)و امام خامنه ای (مدظله العالی)"

خانم تهمینه برازنده( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم زهرا فیروزآبادی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

زمان: شنبه، مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷- ساعت: ۱۴:۳۰


موضوع:" سرائیلیات قصص انبیاء در تفسیر طبری"

خانم فاطمه حبیبی پیره گلین( طلبه سطح۲)

استاد راهنما: خانم دکتر خدیجه بوترابی

استاد داور: خانم دکتر صائب زاده

زمان: سه شنبه، مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷- ساعت: ۱۴


مکان: ساختمان سطح۲

 

دسته بندی: