اسماء و صفات قرآن از منظر آیات و روایات
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع« اسماء و صفات قرآن از منظر آیات و روایات» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار می گردد.

عنوان:« اسماء و صفات قرآن از منظر آیات و روایات»

طلبه: خانم مرادی

استاد راهنما: سرکار خانم زهره صائمی

استاد داور: سرکار خانم دکتر طوبی شاکری

تاریخ دفاعیه: ۵ تیر ماه، ساعت: ۱۱:۳۰

لازم به ذکر، حضور طلاب در جلسه دفاعیه بلامانع می باشد.

دسته بندی: