شرح مناجات شعبانیه
هر روز از ماه شعبان با شرح فرازی از مناجات شعبانیه

در طول ماه شعبان، نظاره گر شرح فرازی از مناجات شعبانیه خواهید بود و هر ۱۰ روز با ۱۰ سوال تستی می توانید در مسابقه جُرعه شرکت نمایید.

 

در پایان به سه نفر از برگزیدگان جوایزی اهداء می گردد.

 

 


جهت دریافت متن روزانه شرح فرازهای مناجات شعبانیه، بر روی لینک های ذیل کلیک نمایید.

جُرعه۱

جُرعه۲

جُرعه۳

جُرعه۴

جُرعه۵

جُرعه۶

جُرعه۷

جُرعه۸

جُرعه۹

جُرعه ۱۰

جُرعه ۱۱

جُرعه ۱۲

جُرعه ۱۳

جُرعه ۱۴

جُرعه ۱۵

جُرعه ۱۶

جُرعه ۱۷

جُرعه ۱۸

جُرعه ۱۹

جُرعه ۲۰

جُزعه ۲۱

جُرعه ۲۲

جُرعه ۲۳

جُرعه ۲۴

جُرعه ۲۵

جُرعه ۲۶

جُرعه ۲۷

جُرعه ۲۸

جُرعه ۲۹

جرعه ۳۰


 

  جهت ورود به صفحه  سوالات مسابقه   بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

سوالات مسابقه

 


 

در صورت تمایل به ارسال فایل پاسخنامه به پست الکترونیک مدرسه، به آدرس  hossnainfo@gmail.com، بر روی لینک سوالات و پاسخنامه کلیک نمایید.

 

— فایل pdf  سؤالات ۱۰ جُرعه اول  و  سوالات ۱۰ جُرعه دوم  و  سوالات ۱۰ جُرعه سوم

 

— فایل word پاسخنامه

 

 

دسته بندی: