دکتر سید افقهی
جلسه تحلیل سیاسی با حضور دکتر سید افقهی در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران، برگزار می گردد.

جلسه دانش افزایی سیاسی با حضور دکتر سید افقهی در موضوعات:  تقابل راهبردعربستان و ايران- صهيونيزم مسيحى و چالش های امنیتی برجهان- راهبرد آمریکا در منطقه غرب آسیا با رویکرد( عراق، فلسطین، سوریه، یمن و بحران قطر و عربستان)، در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

زمان: دوشنبه ۲ مهرماه- ساعت ۱۱ الی ۱۲

دسته بندی: