نشریه پژوهشی سدید، از طلاب علاقه مند و مستعد حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع در تدوین شماره جدید نشریه دعوت به همکاری می نماید.س

طلاب مستعد و علاقه مند در امور پژوهشی جهت اعلام همکاری می توانند با واحد پژوهش سطح۲، خانم فیروزآبادی تماس حاصل نمایند.

۵۱۲۲۳۳۷۵- روزهای زوج، ساعت ۸ الی ۱۷

طلاب علاقه مند همکاری در موضوعات مختلف نشریه می توانند با توجه به علاقه و توانمندی خویش با رابطین مربوطه هکاری نمایند.

بدین وسیله ستون های نشریه به همراه نام مسؤول دریافت مطالب ستون مد نظر به شرخ ذیل اعلام می گردد:

سخنان مقام معظم رهبری خانم جیریایی( پایه ۵)
تاریخی

خانم سیدین( فارغ التحصیل)

طنز خانم سیاری( پایه ۲)
متن ادبی خانم جهانپور( پایه ۲)
فقهی خانم صدیق( سطح۳)
زنان خانم یزدانپرست( فارغ التحصیل)
تفسیر خانم بختیاری( پایه ۴)
سیاسی خانم ها بشیری( پایه۱) و قزوینیانی( پایه۴)
پژوهشی خانم  سمیعی نژاد( پایه۵)
آزاد  طلاب فعال
دسته بندی: