برخی علل مستبصر شدن علمای اهل سنت
دفاعیه تحقیق پایانی سطح۲، با عنوان« برخی علل مستبصرشدن علمای اهل سنت» با کسب رتبه عالی، در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران، برگزار گردید.

عنوان پایان نامه:« برخی علل مستبصر شدن علمای اهل سنت»

طلبه: خانم اصلانی منش- طلبه سطح ۲

استاد رانما: سرکار خانم صادق پی

استاد داور: سرکار خانم دکتر شاکری

تاریخ دفاع: ۲۴ بهمن

 

دسته بندی: