برابری جنسیتی در سند 2030 و آثار آن بر وضعیت زن غربی
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سطح ۲ با موضوع« برابری جنسیتی در سند ۲۰۳۰ و آثار آن بر وضعیت زن غربی» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار می گردد.

عنوان:« برابری جنسیتی در سند ۲۰۳۰ و آثار آن بر وضعیت زن غربی»

طلبه: خانم مهتاب غلامی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر اقدم

استاد داور: سرکار خانم قوی

تاریخ دفاعیه: ۵ بهمن ماه، ساعت: ۸ صبح

دسته بندی: