پایان نامه سطح۳ در دو رشته« تفسیر و علوم قرآن» و« فقه و اصول» در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم ع- خواهران برگزار گردید.

♦ رشته تفسیر و علوم قرآن

دفاع پایان نامه با عنوان: « آسیب شناسی سیاق در تفاسیر قرآن کریم» با رتبه عالی

فاطمه اردستانی

استاد راهنما: خانم دکتر محسنی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین قمرزاده

 

دفاع پایان نامه با عنوان: « بررسی تطبیقی جمع و تدوین قرآن از دیدگاه آیت الله معرفت و آیت الله خوئی» با رتبه عالی

سیده فاطمه هاشمی

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین تقدیری

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین قمرزاده

 

دفاع پایان نامه با عنوان: « شاهد و شهید بودن پیامبر ص بر آفرینش از منظر آیات و روایات» با رتبه عالی

مهدیه مرادی

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین تقدیری

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین خلعتبری

 

دفاع پایان نامه با عنوان: « نقش تربیتی زن در خانواده از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان» با رتبه عالی

زینب پهلوان

استاد راهنما: خانم دکتر بوترابی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین آقاعلی

 

دفاع پایان نامه با عنوان: « تأثیر تغذیه در عبودیت انسان از منظر آیات و روایات» با رتبه عالی

زینب طیبی

استاد راهنما: خانم دکتر محسنی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین آقاعلی

 

دفاع پایان نامه با عنوان: « راهکارهای مقابله با زیاده خواهی منفی و ایجاد زیاده خواهی مثبت در قرآن و حدیث» با رتبه خیلی خوب

ام البینین عسکری

استاد راهنما: خانم دکتر طباطبایی

استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین خلعتبری

 

♦ رشته فقه و اصول

دفاع پایان نامه با عنوان: « روش های تعدی از نص در اصول فقه امامیه» با رتبه عالی

صفیه وردان

استاد راهنما: خانم دکتر شاکری

استاد داور: حجت السلام و المسلمین شعبانی

 

دفاع پایان نامه با عنوان: « ماهیت و احکام تنجیس متنجس» با رتبه خیلی خوب

صدیقه عباسزاده

استاد راهنما: خانم سواری

استاد داور: خانم دکتر شاکری

 

دفاع پایان نامه با عنوان: « بررسی حکم فقهی تکفیر و اهانت به فرق اسلامی از دیدگاه مذاهب خمسه» با رتبه خوب

فاطمه کاووسی

استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین بخشی

استاد داور: خانم دکتر شاکری

 

 

دسته بندی: